פריזבי

פריזבי

8.00 NIS
8.00 NIS
 

פריזבי לפי מידות

ס"מ 17.5 (8 ש"ח)

ס"מ 20 על 1.5 ס"מ (13.5 ש"ח)

ס"מ 23.5 על 2 ס"מ (16 ש"ח)

ס"מ 27 על 5 ס"מ (19 ש"ח)