רצועת התנגדות

רצועת התנגדות

24.00 NIS
24.00 NIS
 

רצועת התנגדות עם ידית איכותי

120 cm 4.5 kg (ש"ח 24)

120 cm  9 kg (ש"ח 27)

120 cm  15 kg (30 ש"ח)